:: O  F I R M Ě ::

Firma AlToMi s.r.o. podniká v následujících oborech činností:

• obstaravatelská a správní činnost v oblasti nemovitostí
• automatizované zpracování dat
• poskytování software
• činnost účetních poradců
• zprostředkování obchodních kontaktů


Firma provozuje svojí činnost ve vlastních prosto-rách na obvodě Prahy 9 od 1. 1. 1992. Zajišťuje správu domů soukromým majitelům, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků. V současné době je to cca 4.000 bytů. Nosným programem je především správa družstevních domů a domů ve společenství vlastníků.

Pracovníci firmy poskytují účetní poradenství i dalším podnikatelským subjektům a softwarové vybavení pro správu domů další správní firmě. Veškerá činnost firmy je zaměřena na využívání kvalitní a moderní výpočetní i kancelářské techniky včetně vlastního software. To pak následně umožňuje zpracovávat velký objem informací a zajišťovat správu a údržbu nemovitostí na profesionální úrovni s minimálním počtem administrativních pracovníků.

Veškerá činnost firmy je vzájemně propojena a jsme schopni v kterémkoliv časovém okamžiku podat přesnou informaci o skutečném stavu věci. Všechny takto zpracované ucelené informace dávají majitelům možnost důsledné kontroly týkající se správy jejich majetku. Můžeme realizovat jakýkoliv informační výstup v požadovaném  rozsahu a členění, předávat  a přebírat databázové soubory ve zvoleném tvaru.