:: REFERENCE ::

Zajišťujeme správu pro cca 100 bytových družstev vzniklých privatizací obecního majetku, dále pak objekty společenství vlastníků a objekty soukromých vlastníků domů, vrácených v restituci. Skutečnost, že cca 98% privatizovaných domů zůstalo dále pod naší správou, svědčí o důvěře těchto nově vzniklých družstev k naší firmě.

Účetní činnost naší firmy prošla mnoha kontrolami včetně auditu, vždy bez zjištění jakýchkoliv podstatných závad, či nedostatků.

Pro možnost ověření informací o činnosti firmy uvádíme některé kontakty na předsedy družstev nebo Společenství vlastníků:

pí.Svobodová - 281861263 Společenství vlastníků Poděbradská
- privatizovaný objekt


Ing. Kopřiva - 607521072 Bytové družstvo Kojetická
- objekt převzat od firmy TOMMI


JUDr.Hána - 284841004 Společenství vlastníků Teplická
- privatizovaný objekt


p. Hurda - 731435284 Společenství vlastníků Rumburská
- privatizovaný objekt