:: TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ::

Zajišťujeme technickou správu objektů od zcela kompletního zajištění po jednotlivé služby.  Rozsah všech služeb je vždy řešen individuálně na základě požadavků klienta. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře k upřesnění všech podrobností.

Níže uvádíme částečný rozsah technických služeb, které zajišťujeme:

Zajištění provozu objektu podle obecně závazných předpisů

• předepsané revize a kontrola stavu nemovitostí
• včasné odstraňování závad revizemi a kontrolami zjištěných
• smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
• smluvní zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostorů
• kontrola plnění sjednaných podmínek služeb
• smluvní zajištění úklidu společných prostor objektu a přilehlých chodníků
• zajištění komplexních oprav a údržby objektu

Oblast evidence a pasportizace domů, bytů i nebytových prostor

• pasport domů, bytů a nebytových prostor s možností vytváření fotodokumentace
• základní údaje
• konstrukční prvky
• zdravotně-technická instalace
• vybavení a zařízení
• evidence všech měřidel a jejich odečtů
• údržba a archivace dostupné projektové dokumentace
• popis a skladba bytu, přehled rozměrů jednotlivých bytů v domě
• vybavení bytu zařizovacími předměty
• evidence osob v bytě
• popis otopné soustavy objektu
• změny a doplňky
• atd.