:: KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ADMINISTRATIVY ::

Zajišťujeme vedení administrativy a všech souvisejících služeb od zcela kompletního zajištění po jednotlivé služby.  Rozsah všech služeb je vždy řešen individuálně na základě požadavků klienta. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře k upřesnění všech podrobností.

Níže uvádíme částečný rozsah technických služeb, které zajišťujeme:

Oblast účetnictví

• vydané a přijaté faktury
• knihy došlých a vydaných faktur
• zpracování příkazů k úhradě a bankovních výpisů formou elektronického styku s bankou
• zpracování saldokonta dodavatelských i odběratelských faktur
• zpracování měsíční a roční účetní uzávěrky
• propojení účetnictví s předpisem a evidencí plateb - např.:
   - tvorba účetního dokladu z předpisu plateb
   - inventury pohledávek a závazků
   - kontrola a porovnání splátek bytů předpisu plateb se stavem účtů
• atd.

Oblast předpisu a evidence předpisu plateb

• evidence nájemních smluv, vlastnických podílů
• automatická tvorba evidenčního listu spojená s výpočtem předpisu plateb a záloh na služby
• generování osobního konta každého nájemce resp. vlastník
• evidence změn nájmu s následným tiskem uživatelům nájemních resp. vlastnických jednote
• zpracování a výpis zátěže SIPO včetně elektronického předávání kódovaných dat (CRYPTA) spojům
• vracení přeplatků převodním příkazem z bankovního účtu nebo složenkou typu "B" prostřednictvím pošty
• tisk složenek typu "A" pro úhradu předpisu
• měsíční a roční uzávěrka předpisu plateb včetně inventury
• evidence placení závazků
• výpočet penále a tisk upomínek, tisk seznamu neplatičů, seznamu dlužníků SIPO
• evidence, zpracování a vyhodnocování splátkových dohod
• zpracování podkladů pro právní vymáhání
• tisk přehledu poplatku z prodlení
• zpracování přehledu nevyrovnaných nákladů řízení
• rozbor žalob daného období
• atd.

Oblast vyúčtování služeb

• zpracování fakturace
• zpracování odečtu měřičů
• vyúčtování vodného a stočného
• vyúčtování ÚT a TUV
• vyúčtování ostatních služeb
• celkové zpracování vyúčtování služeb a nákladů
• tisk přehledu nedoplatků a přeplatků za daný rok
• zajištění výběru nedoplatků a výplaty přeplatků
• atd.